Rustige muziek bij het eten kan helpen overgewicht tegen te gaan

31 maart 2022
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 4 min

Uit onderzoek van Scandinavische onderzoekers blijkt dat geluid en muziek invloed hebben op de duur van een maaltijd en ook op de eetervaring. De aanwezigheid van omgevingsgeluiden bleek er allereerst voor te zorgen dat eters meer tijd aan hun maaltijd besteden dan wanneer het stil was. Ook lieten de onderzoekers zien dat trage muziek in vergelijking met snelle muziek de maaltijdduur verlengde. Dit zónder dat er ook meer werd gegeten. Langzamer eten zorgt er ook voor dat we uiteindelijk minder eten, blijkt uit eerder onderzoek. Rustige muziek tijdens de maaltijd kan zo bijdragen aan de preventie van overgewicht. Ook vonden de onderzoekers een positief verband tussen de waardering van de geluidsatmosfeer enerzijds en een positieve waardering van de eetervaring en voor het eten zelf anderzijds.

Rustige muziek bij het eten kan helpen overgewicht tegen te gaan

Invloed van muziek op eetgedrag en ervaring

Dat geluiden en muziek invloed hebben op ons eetgedrag en -ervaring is bekend. Toch was er nog onvoldoende onderzoek naar de effecten ervan op de duur van onze voedselinname om daar stellige uitspraken over te doen. De voedingswetenschappers uit Denemarken en Finland hebben daarom hier uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Langzamer eten kan overgewicht voorkomen

Door tal van onderzoekdisciplines is de afgelopen decennia gekeken naar overgewicht. Ook is er onderzoek gedaan naar de effecten van slechte voedingsgewoontes. Toch zagen de onderzoekers nog gaten in de kennis die bepalend is voor voedselinname en deze ook kan voorspellen. Bekend is dat er een verband is tussen eten en concentraties van het hongerhormoon. Ook is er een positief verband bij zowel mannen als vrouwen gevonden tussen de snelheid van eten en toename van gewicht: sneller eten zorgt voor een grotere gewichtstoename.

Weer andere onderzoeken hebben laten zien dat het langzamer opeten van maaltijden van gelijke grootte zorgt voor een snellere verzadiging. Tegelijkertijd blijkt dat langer kauwen op eten alvorens het door te slikken voor een snellere stofwisseling zorgt. Dat geldt zowel voor mensen met een normaal gewicht als voor hen met (zwaar) overgewicht. Langzamer eten kan er dus voor zorgen dat we minder eten en kan zo ook overgewicht voorkomen.

Rustige muziek bij het eten kan helpen overgewicht tegen te gaan

Omgeving, akoestiek en muziek hebben invloed op smaak

Uit eerder onderzoek was ook al bekend dat de omgeving, de akoestiek en ook muziek invloed heeft op onze smaak (lees meer). Een positieve houding ten opzichte van het één, blijkt een positief effect te hebben op het ander. Psychologen duiden dit ook wel aan met ‘sensatie overdracht’.

Geluidprikkels als activator

Geluiden in onze omgeving zorgen voor prikkeling en dragen zo ook bij aan ons activatieniveau. Wanneer we te weinig prikkels van buiten ervaren zoals geluiden, luchtstroming, voldoende licht, geuren of wisselingen daarin, kan dit ertoe leiden dat we ons duf en lusteloos gaan voelen. Een te weinig aan prikkels zorgt niet alleen voor een verlaagd activatieniveau maar kan ook zorgen voor een verlaagd prestatieniveau. Mogelijk draagt dit, naast de luisterinspanning, ook bij aan de vermoeidheid die slechthorenden bijvoorbeeld ervaren.
Natuurlijk kunnen geluiden ons ook gaan storen en irriteren. Geluid wordt dan een negatieve stressor. Een slechte akoestiek en te veel omgevingslawaai in restaurants kunnen bezoekers zo ook weghouden (Lees meer)

Hoger muziektempo leidt tot sneller eten en drinken

Er wordt vanuit gegaan dat achtergrondmuziek ook invloed heeft op ons tempo waarin we taken uitvoeren. Muziek met een hoger tempo zou prikkeling verhogen en zo ook het (werk-) tempo opvoeren. In verschillende onderzoeken is er verband gevonden tussen de snelheid van de muziek en ons eet en drinktempo: een hoger muziektempo leidt tot sneller drinken en eten. Dit terwijl langzame muziek zorgt dat er meer tijd aan het eten wordt besteed. Toch zaten aan de eerdere onderzoeken beperkingen volgens de onderzoekers.

Doel onderzoek en veronderstellingen

De voedingswetenschappers wilden met hun onderzoek kijken wat de mogelijke effecten zijn van geluid en muziek op de duur, de hoeveelheid voedselinname en de uiteindelijke waardering van het eten. Dat deden ze in een vrij levensecht opgezette cafetaria omgeving. Met het onderzoek zijn ze nagegaan of snellere muziek daadwerkelijk de eetsnelheid zou verhogen (en tragere muziek zou verlagen) en of een omgeving mét geluid de tijd die mensen aan hun maaltijd besteden zou verlengen ten opzichte van een omgeving zonder geluid. Als laatste veronderstelden ze dat de aanwezigheid van geluiden en muziek het eetproces zouden verlagen.

Resultaten onderzoek naar effect op muziek op eetgedrag

De aanwezigheid van omgevingsgeluiden bleek ervoor te zorgen dat eters meer tijd aan hun maaltijd besteden dan in een stille omgeving. Ook bleek dat trage muziek in vergelijking met snelle muziek de maaltijdduur verlengde. Ondanks dat men langer aan tafel zit, eten mensen daardoor niet meer. Omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat langzamer eten er ook voor zorgt dat we minder eten, kan het opzetten van rustige muziek tijdens de maaltijd bijdragen aan de vermindering van overgewicht. Muziek kan zo een handig hulpmiddel zijn bij de preventie van obesitas. Ook vonden de onderzoekers een positief verband tussen de waardering van de geluidsatmosfeer enerzijds en het genoegen dat zij ervaren aan de eetervaring en de waardering voor het eten zelf anderzijds.

Rekening mee houden in horeca

Een restauranthouder kan met deze factoren ook rekening houden. Wil hij of zij de tafels sneller leeg hebben voor een tweede shift dan helpt het draaien van muziek met een relatief hoog aantal ‘beats per minute’. Ook de drankomzet in een kroeg kan worden verhoogd door snelle muziek te draaien.
De snellere muziek zorgt er wel voor dat de terugkerende klanten met de tijd wel steeds corpulenter worden. Ze eten en drinken immers sneller en meer.

Bron: Mathiesen SL, Hopia A, Ojansivu P, Byrne DV, Wang QJ. The sound of silence: Presence and absence of sound affects meal duration and hedonic eating experience. Appetite. 2022 Mar 22;174:106011. doi: 10.1016/j.appet.2022.106011. Epub ahead of print. PMID: 35337885.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *