Muziek stimuleert de taalontwikkeling, ook van baby’s en dreumesen

18 november 2021
Auteur: Rene van der Wilk
Leestijd: 3 min

Onderzoek van psychologen werkzaam bij Universiteiten in Londen laat zien dat muziek in de omgeving van kinderen onder de 1,5 jaar invloed heeft op de taalontwikkeling. Het zingen van verzorgers en muziek in de huiselijke omgeving blijkt bij te dragen aan de ontwikkeling van het maken van gebaren en het daarmee communiceren. Voor kinderen onder de 1 jaar draagt zowel het zingen van de ouders als andere muziek in de omgeving ook bij aan het daadwerkelijk begrijpen van woorden. Omdat musiceren tal van positieve effecten heeft op het functioneren, ook bij het ouder worden, is het verdwijnen van muziekscholen door de bezuinigingen te betreuren.

muziek stimuleert taalontwikkeling

Positieve effecten van muziekonderwijs op taal, verstaan en hersenfitheid

Er is flink wat onderzoek dat laat zien dat een muzikale opleiding bij volwassenen een positief effect heeft op meerdere aspecten van taal. Ook bij schoolgaande kinderen laat muziekonderwijs een positief verband zien met hun taalverwerking. Daarnaast is er onderzoek dat aantoont dat muzikale training aan kinderen de verwerking van informatie in de hersenen van zowel spraak- als muziekwaarneming verbetert. Zo kan muzikale training nog voor de schoolgaande leeftijd zorgen voor beter verstaan in geroezemoes. Weer andere onderzoekers wijzen erop dat muziek bijdraagt aan onze hersenfitheid, ook op oudere leeftijd.

Zingen maakt leren tekst makkelijker

Ouders praten niet alleen tegen hun baby’s en dreumesen, veelal zingen ze er ook tegen. Wanneer ouders zingend de interactie opzoeken met hun kind gebeurt dat in het algemeen op een hogere toonhoogte en ook in een trager tempo. Ook zit er in zang een herhaling van korte reeksen en wat langer aanhoudende pauzes. Kinderen tussen de 6 en 10 maanden blijken een grotere voorkeur te hebben voor zingen dan voor spraak. Kinderen vanaf acht maanden blijken teksten makkelijker te leren wanneer ze het samen met een melodie horen.

Ook muziek in huis positief

Natuurlijk zal niet iedere ouder even goede zangvaardigheden hebben. Gelukkig zijn er ook nog andere manieren waarmee een kind in contact kan komen met muziek. Muziek speelt in het leven van veel mensen een belangrijke rol. In huis zullen aardig wat ouders dan ook regelmatig muziek afspelen via de hifi, de radio, slimme luidspreker of tv. Kinderen kunnen daar spontaan op gaan bewegen, dansen of mee proberen te doen door te slaan met bijvoorbeeld een pollepel op een pan of deksel. Onderzoekers hebben ook gekeken naar de effecten van deze alledaagse muziekblootstelling. Wat blijkt is dat dit tot een verbeterde taal en muziekverwerking in de hersenen leidt waar informatie vanuit het oor verwerkt wordt. Ook de woordenschat van kinderen verbetert en het leidt tot betere scores op grammatica testen gemeten op de voorschoolse leeftijd.

Effect zang en muziek op baby’s en dreumesen

De Londense onderzoekers waren benieuwd hoe het zit met de relatie tussen muziek en taalverwerking bij baby’s en dreumesen. Hun onderzoek richtte zicht dan ook op deze hele jonge kinderen. Aan het onderzoek deden 64 kinderen mee in de leeftijd tussen de 8,5 en 18 maanden.

Muziek stimuleert taalontwikkeling van baby’s en dreumesen

Het onderzoek laat zien dat muziek in de omgeving van kinderen ook onder de 18 maanden de taalontwikkeling stimuleert. Zowel de zingende ouders als muziek in de huiselijke omgeving blijkt bij te dragen aan de ontwikkeling van het maken van gebaren en het daarmee communiceren. Voor kinderen onder de 12 maanden draagt zingen en muziek ook bij aan het daadwerkelijk begrijpen van woorden.

profijt muziekles op oudere leeftijd

Profijt muziekles ook op oudere leeftijd

Kinderen die muziekles hebben op jonge leeftijd, al is het maar een korte tijd zijn, zijn op oudere leeftijd beter in staat spraak te verstaan in omgevingslawaai. Ook is het gunstig voor hun intelligentie (lees meer). Ouderen die met muziek bezig blijven, blijken daar ook van te profiteren. Oudere musici halen hogere scores op testen die het auditief werkgeheugen meten dan leeftijdgenoten die niet-musiceren. Ze doen het daardoor ook beter op testen die meten hoe goed spraak in lawaai wordt verstaan. Muzieklessen zorgen ervoor dat de problemen met verminderd verstaan van spraak in lastige situaties zich pas later voordoen. Het auditieve werkgeheugen blijkt bij musici behouden te blijven. Muziektraining zorgt zo voor een ‘cognitieve reserve’ (lees meer).

Muziekscholen verdwenen

Door de bezuinigingen zijn er in Nederland nauwelijks meer muziekscholen. Hierdoor is muziekonderwijs steeds moeilijker toegankelijk. Dit zorgt ook voor dunnere spoeling van Nederlandse studenten aan de hogescholen met muziekonderwijs (de vroegere conservatoria). Het tv-programma Zembla besteedde daar onlangs aandacht aan.
De aangehaalde onderzoeken laten zien dat het verdwijnen van muziekscholen ook een ongunstige invloed heeft op de taalontwikkeling, het verstaan en de hersenfitheid van zowel jongeren als ouderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *